Пасхальное послание Блаженейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины 2009 год

363
Пасхальные послания - Блаженнішого Володимира
Пасхальные послания - Блаженнішого Володимира

Блаженейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, архипастырям, пастырям, монашеству и всем верным чадам Украинской Православной Церкви.

Христос, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає: смерть уже не має над Ним влади.
Рим. 6:9

ХРИСТОС ВОCКРЕС!

Возлюблені у Господі архіпастирі, високоповажні пастирі, чесне у Христі чернецтво, боголюбні миряни — братія і сестри!

У день Світлого Воскресіння Господа нашого Іісуса Христа ми сердечно вітаємо кожну боголюбиву християнську душу радісним цілуванням миру!
Христос воскрес із мертвих, і Його Гроб від цієї миті став джерелом життя. Той, у чиїх руках влада над життям і смертю, Той, Хто не мав гріха, був зганьблений і проклятий людьми і помер на хресті, щоб звільнити рід людський від прокляття і смерті. «У Христі, — говорить святий Амвросій Медіоланський, – воскрес світ — людство, у Ньому воскресли небеса, у Ньому воскресла земля. Жертвою Христовою була знищена й сама причина наших нещасть – гріх, і був відновлений у людині образ Божий. І більше того, Спаситель світу зробив нас співучасниками слави Божої, всиновивши Йому людину, яка колись знехтувала любов’ю Отчою. Тому Христос для всіх віруючих у Нього стає Начальником життя (Діян. 3:15), Первенцем серед померлих (1 Кор. 15:20), Новим Адамом, Який приводить до життя вічного (1 Кор. 15:22).
З Воскресінням Христовим воскресла на землі свята істина й посоромилася всяка неправда. Довгим і тяжким був час старозавітного очікування пришестя Спасителя. Та коли, нарешті, прийшов у цей світ Господь — Сама
Істина, – світ Його не пізнав. До своїх прийшов, і свої його не прийняли (Ін. 1:10-11). Над Істиною поглумилися, віддали на муки і прибили цвяхами до хреста. Але воскрес Христос, а з Ним — уся правда і доброчесність. Воскрес
Христос – і поклав початок новому життю і новій людині. Воскресіння Христове є настільки важливою подією, що святий апостол Павел вказує на неї як на критерій істинності всього християнського учення: «А якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша» (1 Кор. 15:14).
Незбагненна любов Отця Небесного до роду людського принесла в жертву за звільнення людства від влади смерті Єдинородного Свого Сина, Який поклав початок воскресінню всіх нас для вічного життя і нескінченної радості в оселях Отця Небесного. Святитель Іоанн Златоуст в огласительному слові на Пасху закликає: «Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя визволила нас. Затриманий смертю, Він подолав її. Зійшовши в пекло, полонив пекло і засмутив його… Христос Воскрес, і немає жодного мертвого у гробі…». Смерть уже не є неминучою: для віруючих у Христа вона стала упокоєнням від земних турбот і переходом в інший світ — світ добра, світла й радості. Слова Господа про те, що кожний віруючий у Нього «не помре довіку», — запорука майбутнього нашого воскресіння у плоті, яке, завдяки Воскресінню Христовому, є цілком природним і реальним. І вже тут, на землі, ми маємо нагоду долучитися до цього безсмертя, бо кожен, хто з благоговінням і вірою причащається Тіла і Крові Христових у Таїнстві Євхаристії, стає часточкою Його Божественної природи і спадкоємцем благ майбутнього віку.
З Воскресінням Спасителя вже не мандрівником і прибульцем входить людина у Горній світ, але, як говорить нам святий апостол Павел, ми «вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові» (Єф. 2:19). Стопами Воскресіння нашого Доброго Пастиря ввійдемо і ми у дивні чертоги Світла Невечірнього, як смиренні вівці Його духовного стада.
У наш непростий час, коли здається, що зло і гріх знову перемагають добро і світло, коли гріх подається як щось законне і природне для людини, зміцнімося у вірі у Воскреслого Господа. Бо в самому Воскресінні — невичерпне джерело вічної радості, святої надії і сили нашого християнського життя. Смиренний, навіть до смерті, але Воскреслий Христос Переможець надихає і зміцнює нас на життєвому шляху. Господь чекає від нас, щоб ми зробили своє земне життя часом приготування до вічного буття, щоб ми відкинули суєту і гріх. До цього закликає нас і апостол: «…час уже короткий; отже, ті,… хто купує, нехай будуть, наче не купують; і хто користується світом цим, наче не користується, бо минає образ світу цього» (1 Кор. 7:29-32). А тому будемо працювати над творенням духовних благ, миру Христового у своїх душах, у своїх родинах, будемо зростати в любові до ближніх, зберігаючи себе в чистоті та смиренні.
У це світле свято Христа Воскреслого, у день, який приніс спасіння світові , коли зійшло осяйне Сонце Правди і все довкола сповнилося радістю і веселощами, «в цей день, який створив Господь», переможно проголосимо: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» Будемо радіти з усім світом, видимим і невидимим, «Христос бо повстав — радість вічна!»
Нехай подасть нам Господь мир і радість, нехай збереже Воскреслий Церкву Свою Святу від усякого зла. Нехай жодна скорбота і тривога не затьмарює і не применшує нашої радості у Воскреслому Спасителеві світу!
«О Пасха велия и священнишая, Христе, о Мудрости, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твого!»
Амінь.

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Пасха Христова
2009 р.
м. Київ
Володимир, Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви

Христос воскрес, и уже не умирает, смерть Им более не обладает
Рим. 6:9

ХРИСТОС ВОСКРЕСС!

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пастыри, честное во Христе монашество, боголюбивые миряне — братья и сестры!

В день Светлого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа мы сердечно приветствуем каждую боголюбивую христианскую душу радостным лобзанием мира! Христос воскрес из мертвых, и Его Гроб с этого момента стал источником жизни.
Тот, в чьих руках власть над жизнью и смертью, не имеющий порока и греха, принял от людей поношения и проклятия и умер на кресте, чтобы искупить род человеческий от греха, проклятия и смерти. «Во Христе,— говорит святой Амвросий Медиоланский, — воскрес мир — человечество, в Нем воскресли небеса, в Нем воскресла земля». Жертвой Христовой истреблена сама причина наших несчастий — грех, и воссоздан в человеке образ Божий. И более того, Спаситель мира соделал нас участниками славы Божией, усыновив Ему человека, некогда отвершегося любви Отчей. Поэтому Христос для всех верующих в Него становится Начальником жизни (Деян. 3:15), Начальником умерших (1 Кор. 15:20), Новым Адамом, приводящим в жизнь вечную (1 Кор. 15:22).
С Воскресением Христовым воскресла на земле святая истина и посрамилась всякая ложь. Долгим и томительным было время ветхозаветного ожидания пришествия Спасителя. Но когда, наконец, пришел в этот мир Господь — Сама Истина, мир Его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли Его (Ин. 1:10-11). Над Истиной надругались, предали мукам и пригвоздили ко кресту. Но воскрес Христос, а с Ним — вся правда и добродетель. Воскрес Христос – и положил начало новой жизни, начало новому человеку. Воскресение Христово является настолько важным событием, что святой апостол Павел указывает на него как на критерий истинности всего христианского «Если Христос не воскрес, то тщетна проповедь наша, тщетна и вера. (1 Кор. 15: 14).
Неизреченная любовь Отца Небесного к роду человеческому принесла в жертву во искупление человечества от власти смерти Единородного Своего Сына, Который положил начало воскресению всех нас для вечной жизни и нескончаемой радости в обителях Отца Небесного. Святитель Иоанн Златоуст в огласительном слове на Пасху восклицает: «Пусть никто не страшится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Задержанный смертью, Он попрал ее. Сойдя во ад, пленил ад и огорчил его… Христос Воскрес, и нет ни одного мертвого во гробе…».
Смерть перестала быть безысходностью: для верующих во Христа она стала
успокоением от земных трудов и переходом в иной мир — мир света, добра и радости. Слова Господа о том, что каждый верующий в Него «не умрет вовек», являются залогом предстоящего нашего воскресения во плоти, которое, благодаря Воскресению Христову, совершенно естественно и реально. И уже здесь, на земле, мы имеем возможность приобщиться этому бессмертию, ибо каждый, кто с трепетом и верой причащается Тела и Крови Христовых в Таинстве Евхаристии, является частицей Его Божественной природы и наследником благ будущего века.
С Воскресением Спасителя уже не странником и пришельцем входит человек в Горний мир, но, как говорит нам святой апостол Павел, мы «уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). По стопам Воскресения нашего Доброго Пастыря войдем и мы в дивные чертоги Света Невечернего, как смиренные овцы Его духовного стада.
В наше непростое время, когда кажется, что зло и грех снова побеждают добро и свет, когда грех преподносится как нечто законное и естественное для человека, утвердимся верой в Воскресшего Господа. Ибо в самом Воскресении — неисчерпаемый источник вечного радования, святой надежды и силы нашей христианской жизни. Смирившийся, даже до смерти, но Воскресший Христос Победитель вдохновляет и укрепляет нас на жизненном пути. Господь ожидает от нас, чтобы мы сделали свою земную жизнь временем приуготовления себя к вечному бытию, чтобы мы отверглись суеты и пороков. К этому призывает нас и апостол: «…время уже коротко, так что… покупающие должны быть как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:29-32). Потому будем трудиться над созиданием духовных благ, мира Христова в своих душах, в своих семьях, будем возрастать в любви к ближним, сохраняя себя в чистоте и смирении.
В этот лучезарный праздник Христа Воскресшего, в день, принесший спасение миру, когда взошло светозарное Солнце Правды и все вокруг преисполнилось радости и веселья, «в сей день, его же сотвори Господь», победно возгласим: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Будем радоваться со всем миром видимым и невидимым, «Христос бо воста — веселие вечное»!
Да подаст нам Господь мир и радость, да сохранит Воскресший Церковь Свою Святую от всякого злаго обстояния. Пусть никакая скорбь и тревога не омрачает и не умаляет нашей радости о Воскресшем Спасителе мира!
«О Пасха велия и священнишая, Христе, о Мудрости, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твого!»
Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСС ХРИСТОС!

Пасха Христова
2009г.
г. Киев
Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви